Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το VOUCHER Τουρισμού Β’ Κύκλος 2016

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Ημερομηνία Γέννησης (ηη/μμ/εεεε) (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο Κινητό (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο Σταθερό

  Διεύθυνση Κατοικίας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Tίτλος Σπουδών (απαραίτητο)

  ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου (απαραίτητο)

  Αριθμός Κάρτας Ανεργίας (προσοχή όλα τα ψηφία, χωρίς αστεράκια ή κενούς χαρακτήρες) (απαραίτητο)

  Μήνες συνεχόμενης ανεργίας (απαραίτητο)

  ΑΦΜ (απαραίτητο)

  ΑΜΚΑ (απαραίτητο)

  Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) (απαραίτητο)

  Έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενο πρόγραμμα Voucher το έτος 2014; (απαραίτητο)
  NAIOXI

  Ονομασία Προγράμματος

  Σχόλια/ Παρατηρήσεις

  Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
  Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι παρέχω στον ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου σε αναμενόμενο πρόγραμμα "Voucher κατάρτισης/ απασχόλησης ανέργων ηλικίας 29 - 64 ετών". Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτού του προγράμματος και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).