Για Ανέργους

Πρόγραμμα Πληροφορικής
Στο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ 2 παρέχονται προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής και Η/Υ, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και στις ανάγκες σας.
0
VOUCHER Τουρισμού Β’ Κύκλος 2016
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Voucher Τουρισμού. Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα VOUCHER Τουρισμού (ΣΕΤΕ) Δώστε μας τον ΚΑΥΑΣ σας εδώ για να σας ενημερώσουμε άμεσα αν είστε στους επιτυχόντες. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 429488 […]
0