Για επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες

600 € ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 

Αν ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες επιστημόνων:

 • Μηχανικοί κάθε ειδικότητας/Αρχιτέκτονες
 • Οικονομολόγοι/Λογιστές
 • Δικηγόροι
 • Ιατροί (κάθε ειδικότητας, καθώς και οδοντίατροι, ψυχίατροι και λοιπό ιατρικό προσωπικό)
 • Εκπαιδευτικοί και ερευνητές κάθε ειδικότητας

Είστε δικαιούχος επιδότησης ύψους 600 ευρώ, μέσω προγράμματος ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας για 180.342 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (soft skills) των ωφελουμένων, οι οποίοι θα λάβουν και πιστοποίηση για την κατάρτιση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 600 € και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος τηλεκατάρτισης είναι 100 ώρες συνολικά.

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 25/4

Εφόσον είστε δικαιούχος, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας με τους εξής δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.)

ΒΗΜΑ 1ο: Υποβάλετε ο ίδιος την ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής, μέσω με τους κωδικούς taxisnet, στην ιστοσελίδα ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

ΒΗΜΑ 2ο: Μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης πατήστε ΕΔΩ και στείλτε το τυποποιημένο email στο info@anatolikokdvm.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00)

Βήμα 1Ο: Εξουσιοδοτήστε το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ2, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας, με την εξουσιοδότηση που θα βρείτε ΕΔΩ.

Βήμα 2ο:Στείλτε στο info@anatolikokdvm.gr τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο των 2 όψεων της ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από λογαριασμό Τραπέζης ή αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης όπου να φαίνεται η Τράπεζα, ο ΙΒΑΝ και το όνομά σας ως κύριου δικαιούχου)
 3. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)
 4. Υπογραμμένη την παραπάνω εξουσιοδότηση προς το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ2.
 • Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ
 • Δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ των δικαιούχων επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών και τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης ΕΔΩ

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Επιστημονικός Κλάδος(απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Δήμος(απαραίτητο)

  Περιοχή (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)


  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.anatolikokdvm.gr προκειμένου να συμμετάσχω στο ειδικό πρόγραμμα για επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19». Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία Ανατολικό Κέντρο Εκπαίδευσης ΙΚΕ.