Για ανέργους

Κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

 

Αντικείμενο της δράσης:

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης και η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους – συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση από 120 – 150 ώρες, η οποία θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε επιτυχόντες στην κοινωφελή εργασία, οι οποίοι έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

 

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)


Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

 1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Είστε ωφελούμενος στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Ανατολικό ΚΔΒΜ:

 

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Μήνυμα


  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις με περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέα του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι.Κ.Ε (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ2)

   

  Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!

  Το Ανατολικό Κέντρο Εκπαίδευσης  Ι.Κ.Ε επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι.Κ.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ Κ.Δ.Β.Μ.2 αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για τα νέα του εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα νέα της εταιρείας του. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας. 

  Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ