Για Εργαζόμενους

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων ΛΑΕΚ, για επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν (1) έως σαράντα εννιά (49) άτομα έχουν ξεκινήσει. Τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου […]
0
Πρόγραμμα Πληροφορικής
Στο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ 2 παρέχονται προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής και Η/Υ, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και στις ανάγκες σας.
0