Για Eπιστήμονες/Eλεύθερους Eπαγγελματίες

Για εργαζόμενους / ελεύθερους επαγγελματίες
600 € ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ   Αν ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες επιστημόνων: Μηχανικοί κάθε ειδικότητας/Αρχιτέκτονες Οικονομολόγοι/Λογιστές Δικηγόροι Ιατροί (κάθε ειδικότητας, καθώς και οδοντίατροι, ψυχίατροι και λοιπό ιατρικό προσωπικό) Εκπαιδευτικοί και ερευνητές κάθε ειδικότητας   […]
0