Για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Πληροφορικής
Στο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ 2 παρέχονται προγράμματα εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής και Η/Υ, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και στις ανάγκες σας.
0