ΝΕΟ VOUCHER ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νέο Voucher επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 250 ώρες ασύγχρονης κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

 • Υπηρεσίες Υποδοχής & Ψηφιακές Δεξιότητες
 • Επισιτισμός και Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
 • Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Υπηρεσίες Οροφοκομίας & Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας – spa
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310429488 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως φαίνεται παρακάτω:

 


ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Νέο Voucher επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Πόλη (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

  Email (απαραίτητο)


  Με την υποβολή των στοιχείων μου, συμφωνώ να λαμβάνω επικοινωνία από το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ Κ.Δ.Β.Μ. Τα προσωπικά μου στοιχεία δεν θα δοθούν σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή μου. Μπορώ να αποσυρθώ ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ Κ.Δ.Β.Μ.