Για τις επιχειρήσεις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να στελεχώσετε την επιχείρησή σας με καταρτισμένο προσωπικό , 100% επιδοτούμενο ασφαλιστικό και μισθολογικό κόστος με την ένταξη σας στo προγράμματα “ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 – 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ” με αριθμό πρόσκλησης 2/2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα ωφεληθούν με την ενδυνάμωση της εταιρικής τους ταυτότητας , την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς καμία επιβάρυνση καθώς και της αναβάθμισης του.

Η επιλογή και προεπιλογή του ωφελούμενου – εργαζομένου στης επιχείρηση γίνεται με την συμμετοχή της επιχείρησης στην διαδικασία επιλογής μέσω συνέντευξης και αξιολόγησης. Με την προϋπόθεση να μην απόλυση ή μειώσει προσωπικό την διάρκεια που θα απασχολήσει τους επιδοτούμενους.

Το πρόγραμμα σε αυτούς τους καιρούς  αποτελεί για τις επιχειρήσεις μια πολύ καλή ευκαιρία κάλυψης των αναγκών τους  με εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.

Ο δικαιούχος άνεργος αφού εκπαιδευτεί από το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 – ΚΔΒΜ2, μέσω του προγράμματος, θα είναι σε θέση να προσφέρει εργασία σε επιχειρήσεις με την μορφή πρακτικής άσκησης – πράξης , χωρίς καμία επιβάρυνση για αυτές.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

 • Επιδοτούμενη πρακτική – άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας όπως : Εμπόριο , Logistics , Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα ,Τουρισμός , Ενέργεια , Βιομηχανία , Αγροτικός Τομέας, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τρόφιμα – Ποτά και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Οι ωφελούμενοι πληρώνονται απευθείας από το Πρόγραμμα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις δεν έχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
 • Οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία άλλη υποχρέωση προς τους ωφελούμενους – ασκούμενους.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ
0 – 4 Έως 1 άτομο
Από 5 άτομα και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

Ο αριθμός των ωφελούμενων – ασκούμενων που θα μπορεί μια επιχείρηση να προσφέρει θέση αποτελεί συνάρτηση του εν δυνάμει προσωπικού της:

Η διαδικασία ένταξης μια επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα.

 1. Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται αν ενταχθεί στο πρόγραμμα έρχεται σε επαφή με τα Στελέχη μας του τμήματος ανάπτυξης ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 – ΚΔΒΜ 2 είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά , ορίζεται από κοινού μια συνάντηση για την αποσαφήνιση του προγράμματος.
 2. Επιλέγουν τον αριθμό των ωφελούμενων που θα απασχολήσουν με την 5μηνη πρακτική άσκηση – πράξη , σε ποιες θέσεις , πόσες ώρες και ποιες μέρες.
 3. Υποστηρικτή δράση θα υπάρχει καθ’όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης – πράξης από τα έμπειρα Στελέχη μας καθώς και τους συμβούλους ανάπτυξης του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 – ΚΔΒΜ 2.

 

  Φόρμα Εργοδοτών

  Επωνυμία Επιχείρησης (απαραίτητο)

  Διακριτικός Τίτλος

  Αντικείμενο Δραστηριότητας

  Αριθμός Εργαζομένων στην Επιχείρηση

  Υπεύθυνος Επικοινωνίας

  Διεύθυνση

  Email (απαραίτητο)

  Σταθερό Τηλέφωνο

  Κινητό Τηλέφωνο

  FAX

  Ταχυδρομικός Κώδικας

  Πόλη

  Παρατηρήσεις

   

  Πληροφορίες – εγγραφές στο τηλ 2310429488 , 6957500802 στο email info@anatolikokdvm.gr και στο fb.