Σεμινάρια για Πιστοποίηση Security

Σεμινάρια για Πιστοποίηση Security

Σεμινάρια για Πιστοποίηση Security

Το “ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΚε.Δι.Βι.Μ.2 (Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Ε.Ε.Π. με αριθμό πιστοποίησης 2000435) διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης για «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» – Security.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις προδιαγραφές του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού τύπου Α’, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4892/1/76-γ’, 17-05-2010 ΚΥΑ.

Το πρόγραμμα ξεκινάει τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και έχει διάρκεια 105 ώρες (21 ημέρες x 5 ώρες). Όλοι οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίες θα διεξαχθούν στις 17 και 18 Ιουνίου 2017. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα υποβάλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής το χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου μέχρι και 2 Ιουνίου 2017. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων παίρνουν Βεβαίωση Επάρκειας, που είναι απαραίτητος τίτλος για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Ελληνική Αστυνομία.

Για να κάνετε συμμετέχετε στο πρόγραμμα κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» – Security, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, είτε απευθυνθείτε στo τηλέφωνο 2310-429488 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anatolikokdvm.gr.

 

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ!

    Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

    Email (απαραίτητο)

    Τηλέφωνο

    Μήνυμα