European Programs

Οι διακρατικές συνεργασίες αποτελούν βασικό εργαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, ανταλλαγής εμπειριών και μετάδοσης καλών πρακτικών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, που παρέχει το ΚΕΚ.

Το ΚΕΚ διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους, όπως:

 • οργανισμοί παροχή επαγγελματικής κατάρτισης
 • κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
 • μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
 • εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
 • μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”
 • φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών: σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

Το ΚΕΚ συγκροτεί τις διακρατικές συνεργασίες μέσα από ένα πολυδιάστατο μοντέλο ενεργειών:

Με τη δημιουργία μόνιμων διακρατικών δικτύων, στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (EQUAL, LEADER+, LEONARDO DA VINCI κ.ά.)
Με τη δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων με σκοπό την συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα και δράσεις, που προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Το ΚΕΚ αξιοποιεί τις διακρατικές συνεργασίες για:

 • την εφαρμογή στην Ελλάδα καλών πρακτικών άλλων χωρών της Ε.Ε.
 • στην τοποθέτηση στελεχών του ΚΕΚ και εκπαιδευόμενων σε αντίστοιχους οργανισμούς κατάρτισης ή επιχειρήσεις χωρών της Ε.Ε. για την απόκτηση εμπειρίας και την ενίσχυση της κινητικότητας εργαζομένων
 • τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειών και την παραγωγή προϊόντων όπως μελέτες, έρευνες, εκπαιδευτικά πακέτα
 • τον σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών παρεμβάσεων σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου
 • τη δημιουργία διακρατικών δομών πληροφόρησης με την χρήση των ΤΠΕ, site στο Internet
 • τη δημιουργία κοινών διακρατικών εργαλείων ανίχνευσης και πρόβλεψης αναγκών
 • τη διοργάνωση κοινών ενεργειών διάδοσης και πληροφόρησης όπως: ημερίδες, συνέδρια, εκδόσεις
 • τον σχεδιασμό και την παροχή κοινών συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες
 • την μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα ίσων ευκαιριών.

Το ΚΕΚ με βάση το παραπάνω πλαίσιο εργασίας:

 • συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος σε 10 προτάσεις της Κ.Π. Leonardo Da Vinci, προκήρυξη 2001
 • συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος σε μία πρόταση του προγράμματος SOCRATES-GRUNDTVIG 2 προκήρυξη 2001, που βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης
 • συμμετείχε με πρόταση στην προκήρυξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (2001)