Ηµερίδες & Συνέδρια

To KEK δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στη διοργάνωση Συνεδρίων/ Ημερίδων και Εκδηλώσεων. Επιστημονικά, επιχειρηματικά, εκπαιδευτικά και λοιπά συνέδρια και εκδηλώσεις διοργανώνονται με απόλυτη συνέπεια, δημιουργικότητα και σεβασμό στον πελάτη.

Η κοινή συνισταμένη όλων των έργων που αναλαμβάνει η εταιρία είναι η ποιότητα, ο επαγγελματισμός και η ικανοποίηση των πελατών της, ενώ το έμπειρο προσωπικό της προάγει ιδέες δημιουργικές, συνθέτει και συντονίζει απαιτητικές δράσεις και χρησιμοποιεί τον πλέον προηγμένο και σύγχρονο εξοπλισμό.

Η επιτυχία στις σύγχρονες διοργανώσεις είναι συνάρτηση της πολυετούς εμπειρίας και των υψηλών επιδόσεων σε παραμέτρους όπως:

 • Η ποιότητα, η δημιουργικότητα, η ευελιξία και η καινοτομία
 • Η επικοινωνία και η ροή των πληροφοριών
 • Η διαχείριση των απαιτήσεων διαφορετικών κοινών
 • Η διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και η λήψη καθοριστικών αποφάσεων
 • Η εξυπηρέτηση του πελάτη και η φιλοξενία των συμμετεχόντων
 • Η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων

To KEK απαντά στις προκλήσεις με τη διάθεση πολύπειρου ανθρώπινου δυναμικού, την επιλογή εξειδικευμένων συνεργατών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή στο σύνολό τους, όπως:

 • Έρευνα συνεδριακού χώρου ή χώρου εκδήλωσης
 • Συντονισμός κεντρικών ομιλητών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του έργου που αναλαμβάνει
 • Παροχή και συντονισμός προηγμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Υπηρεσίες διερμηνείας σε συνεργασία με επαγγελματίες διερμηνείς