Σεµινάρια

To KEK παρέχει μια σειρά υπηρεσιών οργάνωσης σεμιναρίων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των ειδών. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Webinars:η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διοργάνωση webinars για λογαριασμό εταιριών και οργανισμών. Πρόκειται για online σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής, όπως marketing, management, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, logistics, κλπ. Τα webinars παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιμόρφωσης από το χώρο εργασίας του επαγγελματία, χωρίς την ανάγκη καμίας μετακίνησης, ενώ δεν απαιτείται από την πλευρά του συμμετέχοντα κάποιος ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός παρά μόνο μία ADSL σύνδεση στο internet.
  • Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια: η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διοργάνωση σεμιναρίων αποκλειστικά για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας, παρέχοντας πλήρεις εξοπλισμένους χώρους, πλήρη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και χρήση των πλέον σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
  • Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) σε επαγγελματίες: η Εταιρία μας έχει θέσει σε λειτουργία εκπαιδευτική πλατφόρμα για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επαγγελματίες και εργαζόμενους σε αναπτυξιακούς τομείς, όπως logistics, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, project management, διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ. To e-learning είναι μια ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, καθώς συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και στη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας ή/και παραγωγικότητας. Πρόκειται για μία μέθοδο που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκπαίδευση μεγάλου αριθμού εργαζομένων, ενώ παράλληλα προσφέρει εξοικονόμηση κόστους διδάκτρων, ενοικίασης δομών, μετακινήσεων, κλπ. Τέλος, τα μαθήματα προσφέρονται σε ένα περιβάλλον φιλικό στον χρήστη, ενώ κύριο μέλημα παραμένει να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με τη χρήση και την εφαρμογή πολυμέσων και την ανάπτυξη καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας χρήστη – μαθήματος.