Υπολόγισε τα μόρια σου (EΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «VOUCHER 29-64)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ” ΜΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ (σε έτη)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 30/12/2016)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 2015 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015) – ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ. ΕAΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)
Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ