ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1 – 30, Έτους 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1 – 30, Έτους 2017

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο (2) Ενότητες:
1. Αποτελεσματική Διαχείριση Πελατών (16 ώρες)
2. Καινοτόμες εφαρμογές στην πληροφορική – τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως επαγγελματικό εργαλείο (16 ώρες)
– Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους – ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαλληλικό προσωπικό από ένα (1) έως τριάντα (30) άτομα.
– Το σύνολο των ωρών του σεμιναρίου είναι τριάντα δύο (32).
– Υλοποιείται σε ώρες εκτός ωρών εργασίας.
– Ο καταρτιζόμενος πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 ένσημα μέσα στο έτος 2017.
– Μετά την υλοποίηση του σεμιναρίου ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 160 ευρώ.