ΤοπΣΑ – Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑμΚΕ

ΤοπΣΑ – Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑμΚΕ

Τίτλος Σχεδίου Δράσης: Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2012 – Νοέμβριος 2014
Αναπτυξιακή Σύμπραξη: ΠΙΕΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑμΚΕ
Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – I.D.S. ΕΠΕ

Τόπος Υλοποίησης: Πιερία
Σύντομη Περιγραφή Έργου:
Η παρούσα πράξη αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθούν και να εξασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης για άνεργους και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης βασίστηκε στη λεπτομερή και συστηματική ανάλυση των θεμάτων της τοπικής αγοράς εργασίας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων και στην ανάδειξη των ευκαιριών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Κύριος στόχος του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, είναι η εργασιακή προετοιμασία των ωφελουμένων ώστε να τοποθετηθούν σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης.
Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που εξελίσσονται συνδυαστικά και με οργανική λειτουργικότητα στα πεδία την υποστήριξης, της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει δράσεις εκπόνησης, δικτύωσης, Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε επαγγέλματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της ομάδας στόχου και Συμβουλευτικής Υποστήριξης επαγγελματικής ένταξης και επιχειρηματικότητας, όπως:

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Συνεταιρισμοί παραγωγής προϊόντων αγροτουρισμού
 • Πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • Ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία

Συνολικός Προϋπολογισμός: 340.000,00€
Κατάσταση Έργου: Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τους ωφελούμενους