Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων ΛΑΕΚ, για επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν (1) έως σαράντα εννιά (49) άτομα έχουν ξεκινήσει. Τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου  από τον ΟΑΕΔ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους συμμετέχοντες.

Εργαζόμενοι που θα λάβουν μέρος , λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα  200 ευρώ, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση τους.

 

Οφέλη  επιχείρησης :

 • η εκπαίδευση των εργαζομένων της, με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων τους και την βελτίωση της απόδοσης τους.
 • Σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας.
 • το ενδιαφέρον της επιχείρησης προς τον εργαζόμενο της, ώστε την εξασφάλιση ενός πρόσθετου εισοδήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής :

 • έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ από (έναν) 1 έως (σαράντα εννιά ) 49 εργαζόμενους.

Τίτλος σεμιναρίου :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ , ΣΥΧΡΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά :

Τα προαναφερόμενα συμπληρώνονται από τον κάθε εργαζόμενο / ενδιαφερόμενο ξεχωριστά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά /αντίγραφα για τον κάθε εργαζόμενο / ενδιαφερόμενο  που πρέπει να είναι μαζί με την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις:

 • Ταυτότητα
 • Βιβλιάριο Τραπέζης
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ
 • Αποδεικτικό ΑΜΑ/ΑΜΚΑ

 

  Όνομα (απαραίτητο)

  Επώνυμο (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Μήνυμα


  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις με περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέα του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι.Κ.Ε (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΔΒΜ2)

   

  Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την πορεία του ερωτήματός σας

   

  Το Ανατολικό Κέντρο Εκπαίδευσης  Ι.Κ.Ε επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι.Κ.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ Κ.Δ.Β.Μ.2 αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για τα νέα του εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα νέα της εταιρείας του. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

   Υποβολή Αιτήσεων

   Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

   Όνομα Πατρός

   Όνομα Μητρός

   Ημερομηνία Γέννησης

   Κινητό Τηλέφωνο

   Email (απαραίτητο)

   Σταθερό Τηλέφωνο

   Διεύθυνση Κατοικίας

   Ταχυδρομικός Κώδικας

   Πόλη

   Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

   Αριθμός Κάρτας Ανεργίας (απαραίτητο)

   Ημερομηνία Έκδοσης Κάρτας Ανεργίας

   ΑΜΚΑ

   ΑΦΜ

   ΔΟΥ

   IBAN Τραπέζης

   O 25ψήφιος αριθμός που ξεκινάει με GR... και στον οποίο πρέπει να είστε πρώτος ή αποκλειστικός δικαιούχος

   Τράπεζα

   Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα 2015 (Πίνακας Γ1)

   Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα Πίνακας Γ1 του Εκκαθαριστικού Φορολογικό Έτος 2015. Εάν υπάρχει σύζυγος, τότε τα δύο εισοδήματα προστίθενται

   Έτη Ασφάλισης

   Κάθε έτος ισοδυναμεί με 300 ημερομίσθια. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες κάθε έτος ισοδυναμεί με 12 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΜΟΝΟ για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες 3 έτη ισοδυναμούν με 1 έτος εργασιακής εμπειρίας. Για μισθωτούς τεχνικών επαγγελμάτων 100 ημερομίσθια ισοδυναμούν με 1 έτος ασφάλισης). Εάν δεν γνωρίζετε τον πλήρη αριθμό ενσήμων σας, μπορείτε να τον βρείτε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ υπάρχει πλήρης απεικόνιση ενσήμων και για εργαζόμενους και για ελεύθερους επαγγελματίες από το 1994 και έπειτα. Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, χρειάζεστε τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISNET (εφορία)

   Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης

   Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται με την ύπαρξη του εγγράφου που αναφέρεται ως "Αποτέλεσμα Αίτησης", το οποίο εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης".

   Επίπεδο Σπουδών

   Εάν ο τίτλος σπουδών σας έχει αποκτηθεί από ίδρυμα εκτός Ελλάδος ή από Ιδιωτικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Εάν έχετε ξενόγλωσσο απολυτήριο, τότε χρειάζεται μετάφραση από την πρεσβεία της χώρας που έχει αποκτηθεί ή από δικηγόρο

   Επιλογή 1ου Κλάδου

   Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε έως 2 κλάδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες ειδικότητες απαιτείται προηγούμενη αποδεδειγμένη διετής προϋπηρεσία ή αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

   Επιλογή 2ου Κλάδου

   Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε έως 2 κλάδους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες ειδικότητες απαιτείται προηγούμενη αποδεδειγμένη διετής προϋπηρεσία ή αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

   Βιογραφικό Σημείωμα

   Παρατηρήσεις